თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის 2017 წლის 13 ნოემბრის  სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის 2017 წლის 6 ნოემბრის  სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის 2017 წლის 30 ოქტომბრის  სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის 2017 წლის 23 ოქტომბრის  სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის 2017 წლის 16 ოქტომბრის  სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის 2017 წლის 9 ოქტომბერის სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის 2017 წლის 2 ოქტომბრის  სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის 2017 წლის 25  სექტემბერის სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის 2017 წლის 11 სექტემბრის  სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის 2017 წლის 29 აგვისტოს სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის 2017 წლის 14 აგვისტოს სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის 2017 წლის 17 ივლისის სხდომის ოქმი
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის 2017 წლის 31 ივლისის სხდომის ოქმი