• მენეჯმენტის ტრენინგი ჰარვარდის ბიზნესსკოლაში;ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტში მენეჯმენტის კურსი;
  • უცხო ენების კურსები;
  • დროის მართვის კურსი.