საერთაშორისო ვალდებულებების, ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული საქმიანობებისა და პრევენციული ღონისძიებების ეფექტურად წარმართვის მიზნით საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ყოველწლიურად აცხადებს საგრანტო კონკურსს არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის.