ღია მმართველობა საქართველოს სამდივნომ ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის ფარგლებში დაიწყო ღია მმართველობა საქართველოს მეოთხე ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავება. გეგმის შემუშავების დეტალური კალენდარი იხილეთ აქ