ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმი
ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის შეხვედრები

ღია მმართველობა საქართველოს 2016 წლის საჯარო კონსულტაციების გეგმა
2016 წლის საჯარო კონსულტაციების ოქმები

ღია მმართველობა საქართველოს 2014 წლის საჯარო კონსულტაციების გეგმა
საჯარო კონსულტაციების ოქმები
ღია მმართველობა საქართველოს 2014 წლის საჯარო კონსულტაციების ანგარიში (წარედგინა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორის საკოორდინაციო საბჭოს 2014 წლის 14 აპრილის სხდომაზე)